Γενικό Προξενείο Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη

Σημαντικές Πληροφορίες-Υπηρεσίες του Προξενείου

Ελλάδα » Θεσσαλονίκη

Το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη εδρεύει δίπλα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ το οποίο σήμερα είναι μουσείο (το μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ).

Σημαντικές πληροφορίες και παρεχόμενες υπηρεσίες του Τουρκικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης:

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 151, Θεσσαλονίκη, 54634

Tηλέφωνα: +30 2310 965070-73

Fax: +30 2310 965084

E-mail: consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr

Πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη:  Orhan Yalman Okan

Ώρες λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00

Ώρες αιτήσεων : Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-12.00

Υπηρεσίες και Έγγραφα/Πιστοποιητικά:

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω ταχυδρομείου για τα κάτωθι:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης για παιδιά που γεννήθηκαν στο πλαίσιο της συζυγικής ένωσης
 • Αναγνώριση της γονικής μέριμνας με έγγραφο αναγνώρισης εγγράφου πατρότητας (πριν από τις τοπικές αρχές)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που ο πατέρας δεν αναγνωρίζει το παιδί, το παιδί θα εγγραφεί στο μητρώο της μητέρας με το επώνυμο της μητέρας)
 • Αίτηση δήλωσης διεύθυνσης
 • Αίτηση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Μεταγενέστερη (δεύτερη ή μεταγενέστερη) αίτηση αναβολής (Κατάσταση Εργαζόμενου / Εργοδότη)
 • Προκαταρκτικές διαδικασίες προετοιμασίας για τους υποψήφιους που αιτούνται άσυλο
 • Πιστοποίηση της υπογραφής-σφραγίδας εγγράφου προερχόμενου από  ξένες αρχές
 • Πιστοποίηση ταυτότητας του μεταφραστή για τη σφραγίδα-υπογραφή
 • Αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με-υποχρεωτικά- την προσωπική σας παρουσία για τα κάτωθι:

 • Αναγνώριση της γονικής μέριμνας με έγγραφο αναγνώρισης της πατρότητας (σε ξένες αποστολές)
 • Αίτηση για διεθνές πιστοποιητικό γέννησης
 • Αίτηση Ανανέωσης / Αντικατάστασης Ταυτότητας (λόγω φθοράς ή λόγω αλλαγών στοιχείων)
 • Αίτηση για ανανέωση ταυτότητας (λόγω έλλειψης αναγνωριστικού αριθμού)
 • Αίτηση γα νέα ταυτότητα λόγω απώλειας
 • Αίτηση για αντίγραφο πιστοποιητικού αστικού μητρώου
 • Αίτηση για πιστοποιητικό νόμιμης ικανότητας για γάμο / άδεια γάμου (Για γάμο ενώπιον ξένων αρχών)
 • Αίτηση για οικογενειακό βιβλιάριο
 • Αίτηση για διεθνές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Κανονική αίτηση διαβατηρίου
 • Νέα αίτηση διαβατηρίου λόγω απώλειας
 • Αίτηση διαβατηρίου (για όσους πηγαίνουν στο εξωτερικό χωρίς διαβατήριο)
 • Αίτηση ειδικού ή υπηρεσιακού διαβατηρίου
 • Αίτηση παράδοσης διαβατηρίου
 • Αίτηση προσωρινού διαβατηρίου
 • Αίτηση αναβολής στρατιωτικής θητείας (Αίτηση για την πρώτη αναβολή, Αίτηση για μεταγενέστερες αναβολές)
 • Αίτηση απαλλαγής από τη Στρατιωτική Θητεία
 • Αίτηση για πληρεξούσιο
 • Αίτηση για αντίγραφο εγγράφου/δικαιολογητικού
 • Αίτηση για την εκπόνηση σύμβασης
 • Αίτηση για απόκτηση της τουρκικής ιθαγένειας
 • Αίτηση εγγραφής πολλαπλής ιθαγένειας
 • Αίτηση για μπλε κάρτα
 • Αίτηση για  Έγγραφο Μεταφοράς σωρού θανόντος (για όσους θα ταφούν στην Τουρκία)
 • Αίτηση για  διεθνές αντίγραφο καταγραφής θανάτου (πιστοποιητικό θανάτου)
 • Αίτηση για κληρονομιά
 • Αίτηση για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • Αίτηση αναγγελίας/ανακοίνωσης
 • Αίτηση συνέντευξης/συνάντησης  με νομικό σύμβουλο
 • Αίτηση κωδικού πρόσβασης στο κυβερνητικό ηλεκτρονικό διαδίκτυο

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο της επίσημης ιστοσελίδας του Τουρκικού Προξενείου: https://www.konsolosluk.gov.tr/Procedure/Index

Περιοχές δικαιοδοσίας του Τουρκικού Προξενείου Θεσσαλονίκης: Θεσ/νίκη, Σέρρες, Πιερία, Πέλλα, Χαλκιδική, Ημαθία και Κιλκίς, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά. Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα 

Οδός Αγίου Δημητρίου 151 54634 Θεσσαλονίκη/Ελλάδα
+30 2310 965 070
+30 2310 965 073
consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr Να στείλετε μήνυμα

Κάντε κλικ στο κουμπί για την ιστοσελίδα